Zmiany chorobowe wywołane HCV
Zwłóknienie wątroby
Włóknienie wątroby jest procesem bliznowacenia wywołanego złogami tkanki włóknistej, który prowadzi do niszczenia miąższu, a w stadium końcowym do marskości wątroby.

Skala METAVIR określa stopień zwłóknienia w przewlekłym WZW typu C zgodnie z 5-cio stopniową klasyfikacją:

  • F0 : brak oznak zwłóknienia
  • F1 : wrotne i okołowrotne zwłóknienie, brak przegród
  • F2 : wrotne i okołowrotne zwłóknienie, rzadkie przegrody
  • F3 : wrotne i okołowrotne zwłóknienie, liczne przegrody
  • F4 : marskość

Aktywność martwiczo-zapalna
Aktywność (lub jej stopień) określa poziom zmian patologicznych przy zapaleniu żyły wrotnej i martwicy wątrobowokomórkowej.

Skala METAVIR określa stopień aktywności zgodnie z 4-stopniową klasyfikacją:

  • A0 : brak aktywności
  • A1 : minimalna aktywność
  • A2 : umiarkowana aktywność
  • A3 : silna aktywność